ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರ ದಿನಾಚರಣೆ: ವಾಸ್ತವ ಜೀವನದ ಕಹಿ ಸತ್ಯಗಳು

ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ನಡುವೆಯೂ, ಯಾವ ಸಂಭ್ರಮವೂ ಇಲ್ಲ. ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರ ವಾಸ್ತವಿಕ ಜೀವನದ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯ ಅಭಿಮತ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರ ದಿನಾಚರಣೆ: ವಾಸ್ತವ ಜೀವನದ ಕಹಿ ಸತ್ಯಗಳು

Click here to follow us on Facebook , Twitter, YouTube, Telegram

Related Stories

Pratidhvani
www.pratidhvani.com