ಬೆಂಗಳೂರು ಮಳೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹದೆಗೆಟ್ಟ ವೃಷಭಾವತಿ ತಡೆ ಗೋಡೆ

ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಸುರಿದ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಗಳೂರು ನಲುಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ವೃಷಾಭಾವತಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ. ತಡೆಗೋಡೆ ಮರು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪುಡಿಗಟ್ಟಿ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿ ನಿ ...
ಬೆಂಗಳೂರು ಮಳೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹದೆಗೆಟ್ಟ ವೃಷಭಾವತಿ ತಡೆ ಗೋಡೆ

Click here to follow us on Facebook , Twitter, YouTube, Telegram

Related Stories

Pratidhvani
www.pratidhvani.com