ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ - 2020 ಕೇಸರೀಕರಣದ ಪ್ರಯತ್ನ - ಮಾಜಿ ಐಎಎಸ್‌ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಸಿಕಾಂತ್‌ ಸೆಂಥಿಲ್

ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯು, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಪ್ರಚುರ ಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕೇಸರೀಕರಣದ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಐಎಎಸ್‌ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಸಿಕಾಂತ್‌ ಸೆಂಥಿಲ್‌ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ - 2020 ಕೇಸರೀಕರಣದ ಪ್ರಯತ್ನ - ಮಾಜಿ ಐಎಎಸ್‌ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಸಿಕಾಂತ್‌ ಸೆಂಥಿಲ್

Click here to follow us on Facebook , Twitter, YouTube, Telegram

Related Stories

Pratidhvani
www.pratidhvani.com