ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪರದಾಟ: ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಆ್ಯಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದರೂ ಸರ್ಕಾರದ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲ
ವಿಡಿಯೋ

ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪರದಾಟ: ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಆ್ಯಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದರೂ ಸರ್ಕಾರದ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲ

ಸರ್ಕಾರವೇ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಆ್ಯಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದರೂ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರ ಸಿಗದೇ ಪ್ರತೀ ದಿನ ಅಲೆಯುವಂತಾಗಿದೆ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಬೆಂಗಳುರಿನ ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದ ಹೊರಗಡೆ ಸರ್ಕಾರದ ಉತ್ತರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬವಣೆ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ.

ಲಾಯ್ಡ್‌ ಡಾಯಸ್

ಸರ್ಕಾರವೇ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಆ್ಯಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದರೂ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರ ಸಿಗದೇ ಪ್ರತೀ ದಿನ ಅಲೆಯುವಂತಾಗಿದೆ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಬೆಂಗಳುರಿನ ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದ ಹೊರಗಡೆ ಸರ್ಕಾರದ ಉತ್ತರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬವಣೆ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ.

Click here Support Free Press and Independent Journalism

Pratidhvani
www.pratidhvani.com