ಹೊರ ರಾಜ್ಯದವರು ಬದುಕಿದರೂ ಅಲ್ಲೆ ಇರಲಿ ಸತ್ತರೂ ಅಲ್ಲೇ ಸಾಯಲಿ - ಶಾಸಕ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ
ರಾಜ್ಯ

ಹೊರ ರಾಜ್ಯದವರು ಬದುಕಿದರೂ ಅಲ್ಲೆ ಇರಲಿ ಸತ್ತರೂ ಅಲ್ಲೇ ಸಾಯಲಿ - ಶಾಸಕ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ

ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಯಾರೂ ಬರದಂತೆ ತಡೆಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ಬದುಕಲಿ. ಸತ್ತರೆ ಅಲ್ಲೇ ಸಾಯಲಿ, ಬದುಕಿದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಬದುಕಲಿ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ವಿಡಿಯೋ

ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಯಾರೂ ಬರದಂತೆ ತಡೆಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ಬದುಕಲಿ. ಸತ್ತರೆ ಅಲ್ಲೇ ಸಾಯಲಿ, ಬದುಕಿದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಬದುಕಲಿ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Click here Support Free Press and Independent Journalism

Pratidhvani
www.pratidhvani.com