ಚೀನಾ-ಭಾರತ ಗಡಿ ವಿವಾದದ ನಂತರ ಲಡಾಖ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾಷಣ

ಚೀನಾ-ಭಾರತ ಗಡಿ ವಿವಾದದ ನಂತರ ಲಡಾಖ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾಷಣ

ಚೀನಾ-ಭಾರತ ಗಡಿ ವಿವಾದದ ನಂತರ ಲಡಾಖ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾಷಣ

Click here to follow us on Facebook , Twitter, YouTube, Telegram

Last updated

Pratidhvani
www.pratidhvani.com